Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Peke Team Oy:n asiakasrekisteristä

Rekisterinpitäjä

Peke Team Oy
Kanneltie 11, liiketila 2
00420 HELSINKI

Y-tunnus: 2125808-6
Puh: 050 408 0934

Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

Rekisterin nimi

Peke Team Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu Peke Team Oy:n oikeutettuun etuun (asiakassuhde, yhteydenottopyyntö tai muu asiallinen yhteys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten:

  • Peke Team Oy:n ja asiakkaan välisen sopimussuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi
  • Palveluiden tuottaminen
  • Asiakasviestintä
  • Asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • Syntymäaika
  • Mahdollisesti rekisteröidyn itsensä antamat muut tiedot
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston yhteydessä, puhelimitse, tapaamisissa tai muun asioinnin yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Tietojen säilytysaika

Rekisterin henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi ottaen huomioon laista (kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista) noudatettavaksi tulevat säilytysajat. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään viiden (5) vuoden ajan asiakassuhteen/sopimussuhteen päättymisen jälkeen (paitsi siltä osin kuin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä tätä pidempään).

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista. Tarkastus-, oikaisu- ja/tai poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti Peke Team Oy:n asiakaspalveluun.

Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.